Nhà Hưng Thịnh

Chúng tôi gồm những gì?

Tất cả chúng tôi là một

Phụ vụ nhu cầu an sinh - lập nghiệp - đầu tư sinh lợi cho hàng vạn người Việt Nam

0
Văn phòng đại diện

Dễ dàng giao dịch, tiết kiệm thời gian cho khách hàng

0
Sàn giao dịch

Quy mô hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả ở nhiều lĩnh vực

0
Công ty con

Một hệ thống rộng khắp, nhưng vẫn xoay quanh trục bất động sản

Gần 20 năm hoạt động, với tầm nhìn chiến lược nhạy bén của Ban lãnh đạo cùng sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể Cán bộ - Nhân viên, Tập Đoàn Hưng Thịnh đã phát triển một hệ thống rộng khắp với hơn 100 Công ty thành viên, 5 văn phòng đại diện cùng hệ thống 12 sàn giao dịch quy mô hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả ở nhiều lĩnh vực.

Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp
Công ty thành viên Hưng Thịnh Corp

Giảm đến 34% mùa covid *

Giữ chổ ngay Lavita Thuận An

* Tổng các chiết khấu (Giảm covid, giảm thanh toán vượt...) lên đến 34%. Chỉ trong tháng 10