Nhà Hưng Thịnh

Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 1 – 2020
Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 1 – 2020

Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 1 – 2020

Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 thi công tô tường căn hộ tầng 10 – 22 block A1, hoàn thành tô tường hành lang căn hộ block A1…

 

Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Hình ảnh tổng thể
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Hình ảnh tổng thể
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Thi công tô tường căn hộ tầng 10 – 22 block A1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Thi công tô tường căn hộ tầng 11 – 22 block B1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Thi công tô tường căn hộ tầng 11 – 22 block B2
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Hoàn thành tô tường hành lang căn hộ block A1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Hoàn thành tô tường hành lang căn hộ block B1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 1 – 2020 Hoàn thành tô tường hành lang căn hộ block B2

Đăng ký nhận thông tin

Để lại thông tin của bạn chúng tôi sẽ liên hệ lại. Thông tin của bạn được bảo mật hoàn toàn *

Giảm đến 34% mùa covid *

Giữ chổ ngay Lavita Thuận An

* Tổng các chiết khấu (Giảm covid, giảm thanh toán vượt...) lên đến 34%. Chỉ trong tháng 10