Nhà Hưng Thịnh

Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 11-2019
Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 11-2019

Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 11-2019

Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 11-2019 đã hoàn thành xây tường bao căn hộ block A1, xây tường bao căn hộ block B1, xây tường bao căn hộ block B2

Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 11-2019 Hình ảnh tổng thể
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 11-2019 Hình ảnh tổng thể
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 11-2019 Hoàn thành xây tường bao căn hộ block A1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 11-2019 Hoàn thành xây tường bao căn hộ block B1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 11-2019 Hoàn thành xây tường bao căn hộ block B2

 

Đăng ký nhận thông tin

Để lại thông tin của bạn chúng tôi sẽ liên hệ lại. Thông tin của bạn được bảo mật hoàn toàn *

Giảm đến 34% mùa covid *

Giữ chổ ngay Lavita Thuận An

* Tổng các chiết khấu (Giảm covid, giảm thanh toán vượt...) lên đến 34%. Chỉ trong tháng 10