Nhà Hưng Thịnh

Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 12-2019
Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 12-2019

Tiến Độ Căn Hộ Q7 Boulevard Quận 7 Tháng 12-2019

Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block A1, Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block B1,Thi công tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 22 block B1

Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Hình ảnh tổng thể
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Hình ảnh tổng thể
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block A1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block B1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block B1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 22 block A1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 22 block B1
Tiến độ căn hộ Q7 Boulevard Quận 7 tháng 12-2019 Thi công tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 18 block B2

Đăng ký nhận thông tin

Để lại thông tin của bạn chúng tôi sẽ liên hệ lại. Thông tin của bạn được bảo mật hoàn toàn *

Giảm đến 34% mùa covid *

Giữ chổ ngay Lavita Thuận An

* Tổng các chiết khấu (Giảm covid, giảm thanh toán vượt...) lên đến 34%. Chỉ trong tháng 10